INKLUSIV ARKITEKTUR

INKLUSIV snarare än exklusiv. Vi vill utforma de rum som vi alla vistas i; i staden, på jobbet, i skolan, i hemmet eller vid sjukhusbesöket. De ställen som vi inte alltid själva valt men som är en stor del av våra liv. Dessa platser behöver extra omtanke och utformas så de inkluderar alla.

ARKITEKTUR skapas gemensamt, det är de olika aktörernas samlade engagemang för projektet, från idé till inflyttning, som möjliggör smarta resilienta projekt väl förankrade på platsen. Ett lyckat projekt svarar till de förutsättningar och behov som finns men ger också något tillbaka till den plats den upptar.

INKLUSIV ARKITEKTUR ägs och drivs av Johanna Cotfas och Ingrid Svenkvist. Med sammanlagt tjugo års erfarenhet av arkitektyrket har vi ritat skolor, förskolor, vårdhem, infrastruktur, bostäder, kontor, stadsplaner och idrottshallar.